DISCLAIMER WEBSITE

Onderstaand de disclaimer. Heeft u vragen hierover neem dan gerust contact op.

Welkom op de website van Kinderopvang Alderleafste Dokkum. Door onze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met de volgende voorwaarden en bepalingen. Lees deze disclaimer zorgvuldig door.

 1. Algemene Informatie

  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Kinderopvang Alderleafste Dokkum streeft ernaar om de informatie actueel en correct te houden, maar doet geen toezeggingen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel.
 2. Professioneel Advies

  • De inhoud van deze website is niet bedoeld als professioneel advies. Voor specifiek advies op maat, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde professional in het desbetreffende vakgebied.
 3. Externe Links

  • Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder de controle van Kinderopvang Alderleafste Dokkum vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijving van de daarin geuite standpunten.
 4. Beschikbaarheid van de Website

  • Kinderopvang Alderleafste Dokkum streeft ernaar de website te allen tijde operationeel te houden. Echter, wij nemen geen verantwoordelijkheid voor, en zullen niet aansprakelijk zijn voor, de website die tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.
 5. Aansprakelijkheid

  • Kinderopvang Alderleafste Dokkum is niet aansprakelijk voor enige verlies of schade inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade voortvloeiend uit verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit, of in verband met, het gebruik van deze website.
 6. Wijzigingen

  • Kinderopvang Alderleafste Dokkum behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze website, inclusief deze disclaimer. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de huidige disclaimer door deze pagina regelmatig te raadplegen.

Door gebruik te maken van onze website, erkent u dat u deze disclaimer heeft gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt om gebonden te zijn aan de voorwaarden hierin beschreven.

Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld op onze website.


Kinderopvang Alderleafste Dokkum Dokkum, Nederland [Contactinformatie]